Termografija

Termografija

 

 

 

 

Prim.dr.sc. Zvonimir Zore,dr.med

 

O TERMOGRAFIJI

Nakon znanstvenog istraživanja povezanosti termografskih nalaza i različitih tipova karcinoma dojke započetog 2008. godine porastao je moj interes za termografiju, tu neopravdano zapostavljenu dijagnostičku metodu u našem okruženju od djela stručne janosti. Rezultati koje smo dobili u istraživanju jasno su pokazali da je dojka u kojoj se nalazio maligni tumor bila toplija od zdrave dojke kod svih bolesnica. Pokazalo se da veličina tumora nije bila bitna i da su sasvim mali tumori bili sposobni zamjetno podići temperaturu kože dojke u kojoj su se nalazili. Do tada se mislilo da samo veliki tumori u dojci imaju moć podizanja temperature. Za ovu „nelogičnost“ dobili smo odgovor poslije patohistološke i imunohistokemijske analize svakog zloćudnog tumora. Pokazalo se da su ovi mali tumori imali agresivnije i malignije biološke osobine u odnosu na neke velike tumore i da su ih imali uglanom osobe mlađe životne dobi. Ovo saznanje navelo me na pojačano razmišljanje o korisnosti termografije i mogućnosti da otkrije što je moguće manji tumor koji će u samom početku svog rasta producirati toplinu usljed pojačanog metabolizma, pojačane prokrvljenosti i svih drugih faktora koji se događaju prilikom njegovog agresivnog rasta. Moć produciranja topline proporcionalna je tumorskoj agresiji a puno manje njegovoj veličini. Upravo ova sposobnost termografije da registrira vrlo male temperaturne razlike na koži dojke razlikuje termografiju od drugih konvencionalnih metoda koje danas rutinski koristimo u otkrivanju malignih tumora dojke. Ove klasične dijagnostičke metode (mamografija, ultrazvuk, kompjuterizirana tomografije, magnetska rezonanca) zapažaju morfološke – athitektonske promjene u dojkama i otkrit će tumor kada dosegne određenu veličinu. Znansveno je dokazano da tumoru treba 5 – 6 godina rasta da bi dosegnuo vličinu od 1 centimetra. Bavljenjem termografijom, vlastitim istraživanjima i primjenom, proučavajući rezultate znanstvenih istraživanja na polju termografije u svim medicinskim granama u svijetu zaključio sam da naši građani ne smiju biti zakinuti za ovu neštetnu a korisnu dijagnostičku metodu ne isljučujući druge sa svim manjkavostima koje imaju. Uostalom danas još ne postoji 100% metoda ranog i sigurnog otkrivanja malignih tumora. “Ništa u medicini nije tako istraženo i pouzdano da se mora smatrati nedodirljivim”, kaže doktor W. Giford-Jons. “Nije etički prikrivati loše vjesti i loše rezultate koje daje određena metoda lječenja ili dijagnostike”.

 

Medicinska termografija otkriva promene koje mogu voditi razvoju zdravstvenih problema mnogo prije nego što ugroze zdravlje ili može potvrditi sumnju na promjene otkrivene drugim metodama. Raspodjela temperature na površini tijela rezultat je utjecaja raznih složenih procesa u organizmu čovjeka, kako normalnih-fizioloških tako i nenormalnih-patofizioloških odnosno bolesnih stanja. Poznavanjem uobičajene temperature, te dobivanjem uvida u trenutno stanje, možemo prilično rano otkriti, dijagnosticirati ili pratiti razne patološke poremećaje ili maligne bolesti. Do danas liječnici još uvijek nemaju dovoljno informacija o termovizijskim kamerama treće generacije i novijim, a koje se sastoje u boljim performansama digitalnih zapisa koji omogućuju precizniju medicinsku dijagnostiku i kontrolu efekata lečenja.

Prezentirat ćemo neke zanimljive termografske nalaze u svrhu dalje edukacije i upoznavanja naših građana s mogućnostima termografije.

     
Sl.1                                         Sl.2

Sl. 1. Učiteljica yoge-lica, zdrava mlada osoba, termografski snimljena prije 10 minitne vježbe yoge lica. Vidljiva dominantna crvena boja tamne nijanse većeg djela lica i vrata te žuta boja lica i nosa koja prdstavlja niže temperature od crvene.


Sl. 2. Učiteljica yoge-lica, termografski snimljena poslije 10 minitne vježbe yoge lica. Vidljiva dominantna bijela boja i crvena boja svijetle nijanse većeg djela lica i vrata a bez žute boje lica i nosa. Mišićnim radom temperatura kože lica podigla se za više od 1,5 Celziusovih stupnjeva. Termografija je zabilježila višu temperaturu kože koja se dogodila usljed mišićne pojačane aktivnosti, pojačanog metabolizma i cirkulacije a što je posve normalna fiziološka promjena.

 


Termografski nalaz ženske osobe srednje dobi pokazuje temperaturnu asimetriju u području gornje čeljusti desna strana – oznaka strelicom. Područje više temperature posljedica je gingivalnog ili odontogenog problema.

Ženska osoba kod koje se termografski vidi smanjena funkcija štitne žlijezde – označena strelicom.


Mlađa ženska osoba kod koje se termografski vidi smanjena funkcija štitne žlijezde – označena strelicom.

 Ženska osoba srednje dobi kod koje se termografski vidi pojačana funkcija štitne žlijezde – označena strelicom.


 Ženska osoba kod koje se termografski vidi pojačana funkcija štitne žlijezde – označena strelicom.


 Ženska osoba ima oteklinu na vratu - lijeva strana. Termografski nalaz pokazuje da je promjena niže temperature od okoline, da ima nisku metaboličku aktivnost i slabu vaskularnu mrežu. Termografski nalaz odgovara dobroćudnom tumoru.


 Mlađa ženska osoba ima termperaturnu asimetriju koljena. Desno koljeno ima niže prosječne temperature ( plava boja) u odnosu na lijevo koljeno ( žuta boja). Osoba ima teškoće s lijevim koljenom zbog ranije ozljede. Termografija pokazuje višu temperaturu tog koljena.

 Ženska osoba s termografski vidljivim varikozitetima obiju potkoljenica. Na desnoj potkoljenici prisutna upalna komponenta proširene vene - oznaka strelicom.

 Uredan termografski nalaz dojki. Uredan nalaz dojki po termobiološkim kriterijima jest: temperaturna simetrija bez većih odstupanja, bez nalaza krvnih žila i bez manjih ili većih područja s povišenom temperaturom.


 Uredan termografski nalaz dojki druge osobe prikazan u drugom spektru boja. Svaka boja na slici predstavlja određenu temperaturu. U pravilu svijetle i tople boje ( crvena) prikazuju više temperature. Tamne i hladne boje (plava) prikazuju niže temperature.

 Osoba u 60 – tim godinama. Prijeoperativna mamografija bila uredna. Ultrazvučni nalaz bio je nejasan. Tvorba se klinički pipala. Termografija je detektirala areal povišene temperature u desnoj dojci – oznaka strelicom. Radilo se o karcinomu desne dojke veličine 18 mm.

 Osoba srednje životne dobi uredne mamamografije. Ultrazvuk je potvrdio da se radi u tvorbi u desnoj dojci. Termografija je detektirala veće područje asimetrične temperature u desnoj dojci – oznaka strelicom. Radilo se o karcinomu desne dojke veličine 2 cm.

 Osoba u 30-tim godinama. Incijalno je došla na termografiju. Termografski nalaz ukazuje na temperaturnu asimetriju između dojki. Lijeva dojka u gornjem polu toplija je od desne za više od 3 st. Celzijusa. Osoba je poslana na dodatnu klasičnu dijagnostiku. Mamografija je bila uredna. Učinjen je ultrazvuk i citološka punkcija. Citološki nalaz je ukazivao na maligni tumor lijeve dojke.

 Osoba u 60-tim godinama. Napipala je kvržicu u denoj dojci. Mamaografski nalaz je bio uredan. Termografski nalaz ukazuje na temperaturnu asimetriju između dojki i areal povišene temperature vanjske strane desne dojke – oznaka strelicom. Radilo se o karcinomu desne dojke veličine 2 cm.


 Muška osoba inicijalno je došla na termografiju. Unazad godinu dana ima bolove u području skrotuma lijevo. Termografski nalaz ukazuje na prisutnost pojačane metaboličke aktivnosti i temperaturne asimetrije s arealom povišene temperature lijevo – oznaka strelicom. Osoba je upućena na dalju dijagnostičku urološku obradu.


 Termografski prikaz dojki u sivoj skali kojom se jako dobro uočavaju krve žile. Kod ove osobe vidi se naglašen splet krvnih žila u obje dojke a izraženiji je u lijevoj dojci.

 Osoba srednje životne dobi. Termografija pokazuje temperaturnu i vaskularnu asimetriju između dojki. Lijeva dojka toplija je od desne i ima naglašene krvne žile. Ovaj termografski nalaz ukazuje na povećan rizik stvaranja malignog tumora u lijevoj dojci.


 Osoba srednje životne dobi. Termografski se uočava manja temperaturna asimetrija između dojki. Strelica označava mjesto fibrocističnih promjena naglašenih u lijevoj dojci.

 Termografski nalaz osobe koja je imala karcinom lijeve dojke. Učinjena je mastektomija i rekonstrukcija lijeve dojke protezom - oznaka strelicom. Termografski nalaz postoperativno je uredan.


 Osoba srednje životne dobi s termografski simetričnim nalazom u smislu temperatura i pojačane vaskularnosti obiju dojki. Nalaz odgovara hormonalnom disbalansu u smislu pretjeranog utjecaja estrogena na žljezdano tkivo dojki. Može se raditi o poremećaju hormonske ranoteže samog organizma ili pod utjecajem hormonske nadomjesne terapije odnosno većeg unosa hormona estrogena. Ovakav nalaz govori za povećan rizik nastanka malignog tumora.


 Termografski nalaz muške osobe u 60-tim godinama. Termografski nalaz ukazuje na temperaturnu asimetriju prstiju stopala. Prsti lijevog stopala bitno su hladniji od prstiju desnog stopala – oznaka strelicom. Uočava se razlika u spektru boja prstiju - svi prsti lijevo su plave boje – niže temperature. Osoba ima slabiju cirkulaciju lijevog stopala.


 Termografski nalaz kod ove ženske osobe srednje dobi ukazuje na to da ima neku nedokazanu ili dokazanu imunološku bolest ili imunodeficijenciju. Nalaz je tipičan a karakterizira ga hladno područje kože iznad 1 i 2 torakalnog kralješka – oznaka strelicom.

 Mlađa ženska osoba urednog termografskog nalaza vratne i torakalne kralježnice. Prisutna je pravilna temperaturna raspodjela i simetrija obiju strana. Pravilan je temperaturni stup kralježnice.


 Mlađa ženska osoba urednog termografskog nalaza lumosakralnog dijela kralježnice. Prisutna je temperaturna simetrija obiju strana i pravilan je temperaturni stup kralježnice.

 Termografski nalaz ženske osobe koja ima bolove lumbosakralnog dijela kralježnice. Uočava se veliki areal povišene temperature i njene distribucije u obje strane. Bolesnica ima lumosakralni sindrom.


 Termografija ženske osobe s prisutnim bolovima lumbalnog djela kralježnice. Uočava se manji nepravilni areal povišene temperature i njene distribucije više na desnu stranu – oznaka crnom strelicom. Klasičnim dijagnostičkim metodama dokazana lumbalna diskus hernija. Mlađa muška osoba ima jake bolove u području desne lopatice. Termografski nalaz pokazuje temperaturnu asimetriju između lijeve i desne strane. Više prosječne temperature bilježe se na desnoj strani između lopatice i kralježnice – oznaka strelicom. Upravo na tom mjestu osoba tvrdi da ima najjače bolove. Bolovi ovog tipa spadaju najčešće u grupu miofascijalnih poremećaja ili fibromialgija. Kod ovih poremećaja poslije fizikalnog liječenja termograski nalaz bude normalan.


 Termografski nalaz mlađe ženske osobe bez većih tegoba. Termografski nalaz pokazuje iregularan temperaturni stup kralježnice. Osoba ima skoliozu odnosno nepravilnu zakrivljenost kralježnice u obliku slova S. Ukoliko ne bude forsirala pravilno držanje ili vježbala ova osoba će u budućnosti imati tegobe.


 Mlađa ženska osoba. Termografski nalaz trbušne stijenke pokazuje veliki broj malih područja povišene temperature koje uglavnom odgovaraju vijugama tankog crijeva. Nalaz termografije ukazuje na disfunkcionalnost probavnog trakta koju može uzrokovati intolerancija određene vrste hrane kao i jako prisutna komponenta pojačanog stresa ili neadekvatne ishrane i loših životnih navika.


Poslijednja izmjena danaSrijeda, 30 Rujan 2015 09:12

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Brzi upit