Naš tim

Zvonimir Zore dr.med Spec. onkoplastične i opće kirurgije

Prim.dr.sc. Zvonimir Zore dr.med Spec. onkoplastične i opće kirurgije

Prim. dr.sc. Zvonimir Zore, dr.med., rođen je u Vinkovcima 1962. godine gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Medicinski fakultet u Rijeci  završio u redovitom roku 1988. godine. Poslijediplomski studij iz onkologije završio je 1993. godine pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj magistra biomedicinskih znanosti stekao je 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad pod naslovom „Kirurško liječenje patoloških fraktura dugih kostiju kod metastatskih karcinoma“. Doktorirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2012. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Povezanost infracrvene termografije s imunohistokemijskim osobinama invazivnih tumora dojke“. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio je 1997. godine. Specijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne kirurgije položio je 2005. godine. Od 2008. godine zaposlen je u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu odjelnog liječnika specijaliste opće i plastične kirurgije u Klinici za tumore, Zavodu za onkološku kirurgiju na odjelu Onkoplastične kirurgije.

Više puta se educirao u zemlji i inozemstvu a pomenut će se neke: pri Centru za transfer tehnologije u Zagrebu završio izobrazbu primjene termografije u medicini, završen tečaj abdominalnog ultrazvuka Ian Donald pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, završen tečaj laparoskopske cistektomije,  tečaj za postupke i podršku donoru organa,  mikrokirurški tečaj, boravak u Bonnu na supspecijalistiškom usavršavanju. Radio je kao predavač predmeta kirurgija za medicinske sestre i tehničare te asistent i predavač na Veleučilištu Lavoslav Ružička na Odsjeku za fizioterapeute za predmet: Fiziologija s patofiziologijom. Bio je mantor diplomantima i kandidatima sa subspecijalističkoj edukaciji. Član je uredničkog odbora znanstvenog časopisa Austin Biomarkers & Diagnosis. Recenzent je u više međunarodnim medicinskih časopisa.
Do sada je objavio više znanstvenih publikacija  citiranih u Current Contents bazi i drugim bazama.  Vlastita istraživanja prezentirao je na više domaćih i međunarodnih kongresa. 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Brzi upit